A növényi fedőszőrök és fedőszőrzet

A fedőszőrök a felületi(epidermális) trichómák változatos megjelenésű, népes csoportját alkotják. Lényegében a bőrszövetrendszer/epidemisz/ függelékei, a sztómákhoz hasonlóan az elsődleges osztódó „bőrszövet-ős” a protoderma epidermiszbe szakadt részeiből az un merisztemoidokból keletkeznek, többnyire később  a bőrszöveti sejtek kialakulása után.

A vízi növényeket kivéve általánosan elterjedt, legalább részben bőrszövet eredetű felszíni képződmények. Lehetnek egyetlen sejtből állók, vagy többsejtűek; egyszerűek, vagy elágazók; vékonyabb, vagy vastagodott sejtfallal rendelkezők(akár  meszesedett, vagy kovásodott fallal is). Találhatunk közöttük kifejlett állapotban levegővel telt elhalt, vagy kifejletten is plazmát tartalmazó élő sejteket egyaránt.

Az egyetlen sejtből  álló trichómák csak a felszínt határoló  epidermisz rétegből erednek és alapi részük gyakran talp szerűen kiszélesedik Többsejtű trichómáknál az epidermisz sejtek között gyakran elkülönül egy szélesebb bazális alapsejt.Erre épül a fedőszőr többi része.  A nagyobb tagszámú un sejtcsoportból álló fedőszőröknél a szőrképletek gyakran az epidermisz mellett a kéreg külső sejtsoraiból származó szövetpárnákba ágyazódnak(un emergenciák).

A hajtás (száron, levélen  egyaránt és a virág csészelevelein is!) felszíni jellemzői, néha még a szaporító szerveken( termés, mag) is megjelennek. Természetesen utóbbiaknál a szőrképletek nem a hajtáscsúcs protodermából, hanem a termésfal, vagy maghéj külső sejtjeit képező osztódó szövetekből származnak.

A hajtáson megjelenő fedőszőrök fő feladata a védelem. Védelem a növényevő állatok, a túlzott párologtatás,  az  erős fény, vagy a hőmérséklet szélsőséges ingadozásai ellen. A maghéj és termésfal szőrei emellett a szaporítószervek elterjesztésében is nagy szerepet játszhatnak. A fedőszőrökhöz tartozó kapaszkodó szőrök  fontos szerepe még  a rögzítés.

Néhány gyakori szőrtípus 1.

Néhány gyakori szőrtípus 1.

Néhány gyakori szőrtípus 2.

Néhány gyakori szőrtípus 2.

Szőrök3-1A mellékelt képeken néhány gyakori fedőszőr típust láthatunk. 

  Csillagszőrök – pikkelyszőrök (squamiform trichoma,) – nyél nélküli, általában a szervre szorosan simuló központi részből álló  egy vagy több szinten csillag alakban, örvösen szétágazó nyúlványokat képező fedőszőrök (pl.Elaeagnus angustifolia-ezüstfa).

 Csalánszőr / fullánkszőr(stimulosus trichoma) – szövetpárnába ágyazott palack alakú szőrsejt, melynek falába ásványi anyagok rakódnak. A kovásodott fej érintésre könnyen letörik és az alatta levő merev kinyúló nyaki rész sebet okoz a bőrön, melybe hangyasav, hisztamin és még vagy harminc különböző vegyület kerül  allergiás rekciókat okozva (pl. Urtica dioica-nagy csalán).

Emeletes fedőszőrők(floccosus trichoma) – a csillagszőrökhöz hasonlóan kifejletten elhalt, levegővel telt több sejtből álló képletek. Örvöe állású nyúlványik egymás felett több szinten állnak.( pl.  Verbascum phlomoides-szöszös ökörfarkkóró)

Kapaszkodó szőrök (hamulosus trichoma)– oldalra visszahajló, hajló kampós végű, merev sejtfalú szőrök, melyek a  védelem mellett a rögzítést is biztosítják (pl.Humulus lupulus- felfutó komló).

Litociszt szőrök– ásványi anyagokat kristályos formában felhalmozó epidermális képletek. A  kristálykiválás kova anyagoknál a sejtfalban, kalciumkarbonát esetében a kiszélesedő alapi részben történik.(pl Cannabis-kender).

Repítőszőrök-magok, termések felszínén fejlődő, érett állapotban rendszerint levegővel telt, elhalt sejtek, melyek a szaporító képletek elterjesztését segítik (pl. Asclepias syriaca –somkóró) Ha a szaporító szerv csúcsán egy nagyobb csoportot képeznek szőrüstökről beszélünk( pl Populus-nyárfa;  Salix-fűz).

Serteszőrök(setosus trichoma) legalább az alapi részükön erősebben vastag gyakran kova- vagy mészberakódások miatt merev falu, ritkálló kissé szúrós szőrök, melyek főként a védelmet szolgálják A hajtás, levél ilyenkor általában érdes („sprőd”) tapintású (pl.Boraginaceae-érdeslevelűek, Papaver rhoeas-pipacs).

A szőrzet (indumentum) a növényt borító szőrök összessége. A sokféle különböző növényi  fedőszőrsejtet és szőrzettípust legegyszerűbben megjelenésük,  felépítésük és funkciójuk alapján csoportosíthatjuk.

Bársonyos szőrzet(fasciculato pilosus) – Althaea officinalissűrű, rövid, szőrcsoportokból felépülő, rendszerint elálló, lágy szőrzet (pl. Althaea officinalis-orvosi ziliz).

Bozontos, vagy más néven szöszös szőrzet (villosus) – lágy, sűrű, hosszú,  egyenes rendszerint elálló szőrzet (pl. Vicia villosa-szöszös bükköny).

 Borzas szőrzet (hirsutus) – általában egyenes, merev, elálló,  vékonyfalú nem szúrós szőr (pl. Arabis hirsuta-borzas ikravirág;  Glechoma hirsuta-borzas repkény).

Szőrök4

                                                               Gyapjas szőrzet (pilosus) – finom, puha, megnyúlt, hosszú szőrökből álló rendezetlen dús  ezüstös-fehéres szőrbevonat. (pl. Pulsatilla grandis-leánykökörcsin).

Molyhos szőrzet (tomentosus) – egymással rendezetlenül, kuszán összekapcsolódó, viszonylag rövid fedőszőrökből álló dús szőrzet (pl. Marrubium  vulgare-közönséges pemetefű).

Nemezes szőrzetű (floccosus)– molyhos szőrzetből álló, tömött összefüggő réteg (pl. Verbascum phlomoides) Szabad szemmel egymástól már nem lehet megkülönböztetni a szőrtagokat.

   Szőrök

Pelyhes szőrzet (lanuginosus) – rendszerint sűrű, finom, lágy, rányomott esetleg kissé elálló szőrzet (pl. Ranunculus lanuginosus-gyapjas boglárka).

Letöltések18

Pillás szőrzet (ciliatus) – ritkán, egymástól távol álló hosszú  el nem ágazó egyenes fedőszőrökből álló gyér, puha szőrzet (pl. Carex pilosa-bükksás).

Pókhálós szőrzet(arachnoideus) – hosszúra megnyúlt, levegővel telt, vékony, hajlékony fedőszőrök kusza szövedéke (pl. Arctium tomentosum-pókhálós bojtorján)

Selymes szőrzetű (sericeus) – egyenes, rányomott, apró fénylő szőr (pl. Astragalus cicer-hólyagos csűdfű)

      Megjelenésük rendkívül változatos és hihetetlenül  formagazdag. Gyakran különböző formáik, típusaik egymás mellett közösen is megjelenhetnek mindig jellemző szabályok szerint, mivel előfordulásuk genetikailag rögzített tulajdonság. A fedőszőrök így fajra, rendszertani csoportra jellemzőek és a növényhatározásban, vagy a növényi részek diagnosztizálásban  jól felhasználható értékes bélyegek.

                                                                                                                                                     


A bejegyzés kategóriája: Botanikai szemléltető
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.