Alaktan/ virág / – virágtakarótáj

A virág egy módosult hajtás, tengelyén a korlátolt növekedés miatt a módosult levél virágtagok rendszerint egymáshoz nagyon közel helyezkednek el. Legkülső része a virág ivarleveleit védő  takarólevelek/chlamys/ zónája a perianthium. A takarótáj elemei a  kétszikűeknél két külön virágtájat alkotnak, a csésze és sziromtájat:  a virág heteroklamideus. Az egyszikűeknél a takarólevelek homogének, egyfélék, un lepellevelek: a virág homoklamideus. Ritkán előfordulhat takarólevél nélküli apoklamideus /csupasz/virág is.

A csészetáj/ Calyx/. Általában zöld csészelevelekből/sepalum/ áll, melyek bimbó állapotban védik a virágrészeket. Állhatnak szabadon/ corisepal- csésze/, de forrt szirmú virágoknál  a csészelevelek is gyakran összenőnek egymással/synsepal-csésze/. Parakorolla Egyes esetekben a bimbófakadás után azonnal lehullanak/un hullatag csésze-Chelidonium/, más esetben redukálódhatnak szőrökké vagy pikkelyekké/ pl fészkesek virágai/, esetleg részt vesznek a termések elterjesztésében/repítő bóbita „pappus” a VirágtakarótájVirágtakarótáj1pitypangnál/.Néhány családnál zöld állapotban marad és a terméssel együtt fejlődik tovább. Az un maradó csésze gyakori pl a paradicsomnál és más Solanaceae fajoknál. Az álcsésze/epicalyx/ a mályvaféléknél és a pimpó/Potentilla/ fajoknál általános, lényegében a csészéhez tolódott fellevelek alkotják, fejlődéstanilag semmi köze a virághoz.Záró feltöltés1

A sziromtáj/Corolla/. A sziromlevél tudományos neve petalum. Gyakran pártának is hívják. A zöld csészelevelektől eltérően általában feltünően színes. A virágszirmok színét a sejtnedvben oldott, vagy a kromoplasztiszokban jelenlévő színanyagok adják.

Szünpetál virág

Szünpetál virág

A sziromlevelek tája lehet szünpetál, ha összeforrt, és koripetál, ha a levelek szabadon állnak. Összeforrt szirmoknál az alsó proximális rész a tubus, a forrt párta felső szűkülő része a torok , külső része a perem/ limbus/. A szabadon álló sziromlevél, vagy lepellevél alsó elkeskenyedő része a köröm.  A mellékpárta bizonyos csoportoknál/pl szegfűfélék/ gyakori a virágban. Eredetét tekintve származhat módosult porzókból/sztaminodium/, vagy lehet sziromlevelek függeléke is.

Trollius chinensis - mellékpárta

Trollius chinensis – mellékpárta

A lepeltáj/Perigonium/ A homoklamideus virág takaróleveleinek az összessége, lepellevelek/tepalum/ alkotják.

Homoklamid                                                                       Homoklamideus virág

 Homoklamideus virág

Szüntepál ha forrt a lepeltáj, koritepál ha szabad. A lepellevelek is lehetnek élénk színűek, de gyakran zöldek, barnák. Vastag vagy hártyás, vékony pikkelyekké is redukálódhatnak.

A szüntepál lepeltájon melléklepel jelenhet meg., ami a lepelcső kinövése/pl nárcisz félék/.

Fehér nárcisz-melléklepel

Fehér nárcisz-melléklepel

A bejegyzés kategóriája: Botanikai szemléltető
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.