Alaktan/ levél / – álörvös levélállás

Az örvös levélállás – amikor egy szárcsomóról/nódusz/ kettőnél több levél ered – a zsurlóknál általános, a nyitvatermőknél is többször előfordul/pl boróka/. Valódi örvös levélállás a zárvatermőknél azonban ritka jelenség/pl Lysimachia vulgaris, Myriophyllum fajok/

Az álörvös levélállás  a Rubiaceae/Buzérfélék/ családban, amely növényvilág egyik fajokban leggazdagabb csoportja, a  zömmel lágyszárú fajokat magában foglaló Rubioideae alcsaládban  gyakori.OLYMPUS DIGITAL CAMERA A keresztben átellenesen álló levelek mellett a szárcsomón a velük morfológiailag szinte teljesen azonos külsejű pálhalevelek találhatók . Így alakul ki egy  látszólag több  levéltagból álló álörvös levélállás a Galium , vagy Rubia fajok esetében. A külsőre gyakran teljesen hasonló levelek közül csak a két egymással szemben álló valódi lomblevél tövéből eredhet virág/virágzat, vagy oldalhajtás. Ennek ismeretében a valódi levelek és pálháik könnyen elkülöníthetők. FELdolgozásra várnak5

A bejegyzés kategóriája: Botanikai szemléltető
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.