Alaktan/ virág / – a pázsitfű félék/Poaceae/ virágzat típusai.

Az egyszíkűek jól elkülönült csoportjába tartozó fajok virágzata mindig összetett, alapegységei a több kevesebb egyszerű virágtagból álló füzérkék, melyek a fűféléknél kétféle összetett virágzatot alkothatnak: a virágzat lehet kalász – füzéres füzér – /búza, rozs, árpa/, vagy buga – füzéres fürt – /zab, cirok, köles, rizs/.

Összetett füzér - kalász

Összetett füzér – kalász

A kalászvirágzatot az jellemzi, hogy a kalászkák /füzérkék/ közvetlenül a kalászorsón ülnek, míg a buga kalászkái hosszabb-rövidebb nyéllel /másod- és harmadrendû elágazásokon át/ kapcsolódnak a virágzati tengelyhez. A kalász és a buga alakja, nagysága, tömöttsége a fajokra és fajtákra jellemzõen eltérõ.  A kalász részei: a kalászorsó, a padka és a kalászkák. A virágzat fõtengelye a kalászorsó, amelyen meghatározott fajra jellemző rendben az orsópadkára illeszkedve sorakoznak a kalászkák.

Alaktanilag a kalászka /füzérke/ egy  egyszerû virágzat /füzér/. A kalászkákat két oldalt egy-egy – a fajra, fajtára jellemzõ szerveződésű – kalászkapelyva /gluma/ zárja el, ezeken belül a kalászkatengelyen helyezkednek el a virágok. A virágok száma akalászka/füzérke egységekben a különbözõ gabonaféléknél eltérõ.7005723731_57704fcdf9_o

Az árpának, rizsnek mindig egyvirágú füzérkéi/kalászkái vannak; a búzának, rozsnak, zabnak, stb. pedig többvirágúak a kalászkái. Az egyvirágú kalászka redukció eredménye. A kalászkában minden egyes virágot két toklász /palea/ vesz körül. Helyzetük szerint az egyik az alsó vagy külsõ /palea inferior/, a másik a felsõ vagy belsõ /palea superior/. A szálkás kalászú gabonaféléknél a külsõ toklász hosszabb vagy rövidebb szálkában /arista/ végzõdik. A külső toklász az elemi virágzat tengelyén, míg a belső toklász már magában a virágban, a virág tengelyén található.

Zab/Avena/ - füzérke termésekkel és a takaró pelyvalevelekkel

Zab/Avena/ – füzérke termésekkel és a takaró pelyvalevelekkel

A buga virágzatban a füzérek fürtben szerveződnek egy lazább, terjedelmesebb virágzatrendszert hozva létre. Elsődlegesen az összetett fürtvirágzatot nevezzük bugának, de mivel az elnevezés a Poaceæ családban is régóta hagyományosan használt terminológia, bugának nevezzük a pázsitfüvek fürtbe rendeződő füzérekből kialakult összetett virágzatát is.  A  bugavirágzat  lehet egyszerű füzéres fürt pl Bromus sterilis laza bugás virágzata, vagy összetett füzéres fürtös fürt/pl  Bromus arvensis tömöttebb bugás virágzata/.

Bromus/rozsnok/ - füzéres fürt/buga virágzat

Bromus/rozsnok/ – füzéres fürt/buga virágzat

A bejegyzés kategóriája: Botanikai szemléltető
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.