Homo-, és heterotaktikus virágzatok

Az egyszerű virágzatok/infloreszcencia/ mellett a növényvilágban szép számmal találunk bonyolultabb szerveződésű összetett virágzatokat. Az összetett virágzat/szünfloreszcencia/ egy  virágzati főtengelyhez oldalról kapcsolódó egyszerű virágzati alegységekből/elemi virágzatok-parakládiumok/ moduláris alapokon felépülő rendszer. A virágzatban a főtengely és a hozzá laterálisan kapcsolódó másod-, harmadrendű oldalágak növekedése lehet nyílt, ekkor a virágzat politelikus/indeterminált virágzatok/, vagy a tengelyvégeken egy terminális virág megjelenése miatt zárt: monotelikus/deterninált virágzatok/.

Az összetett virágzat pontos megnevezése a felépítő egyszerű virágzatokból vezethető le. A pontos, szabatos elnevezés kívülről halad a főtengely irányába. Az alacsonyabb rendű külső elágazás a kezdőtag és a főtengely  virágzati típusa  az elnevezés  befejező tagja.

Összetett fürt virágzatok

Összetett fürt virágzatok

 A homotaktikus összetett virágzat: azonos virágzati elemekből épül fel. Gyakori formái pl az összetett ernyő, vagyis ernyőbe szerveződő kisebb egyszerű ernyővirágzatok – (pl.:Apiaceæ-Ernyős virágzatúak).

Vadmurok - összetett virágzaternyő

Vadmurok – összetett ernyő virágzat

Az összetett fürt(bugavirágzat) fürtben álló kisebb fürtvirágzatokból épül fel – (pl.:  orgona félék-Syringa,  Buddleja). A pázsitfűveknél gyakori összetett füzér („füzéres füzér” = kalász) lényegében füzérbe szerveződő kisebb füzérvirágzatok( un”fűzérkék”) összessége – (pl.: számos gabona Triticum, Hordeum, Secale stb).

Összetett füzér - kalász

Összetett füzér – kalász

Az összetett bogernyő: bogernyőbe rendezett kisebb bogernyőkből áll(pl.:Sambucus-bodza, Sorbus-berkenye).

A gyopárokra gyakranjellemző összetett fészek egy nagyobb fészekbe tömörült kisebb fészkekből  létrejött rendszer – (pl Leontopodium-havasi gyopár).

A homotaktikus virágzatokban látható, hogy mindig azonos típusú alapegységek kombinálódnak a főtengely és az oldalágak elágazásrendszere azonos. Gyakran más, kevésbé nyelvtörő, egyszerűbb néven ezeket a virágzatokat kétszeresen, háromszorosan összetett alapvirágzatoknak nevezzük az előbb említett szabály mellőzésével( pl összetett ernyő-ernyős ernyő helyett, összetett fürt-fürtös fürt helyett, összetett füzér, összetett fészek stb).Gabona dolgok

A heterotaktikus összetett virágzatokban különböző egyszerű virágzatok kombinálódnak, tehát ez a típus többféle, különnemű virágzati elemből szerveződő összetett virágzat.

Sátorba rendezett fészekvirágzatok

Sátorba rendezett fészekvirágzatok

A fészkes sátor: sátorvirágzattá rendezett fészekvirágzatokból épül ki – ( pl.: Achillea-cickafark, Tanacetum-varádics). A fészkes kettősbog: dichasiumba szerveződő fészekvirágzatokból áll – (pl.:Senecio-aggófűvek). A kettősbogas fürt virágzat: fürtös virágzatban szerveződő kettősbogakból áll – ( pl.: Aesculus-vadgesztenye).

Bromus/rozsnok/ - füzéres fürt/buga virágzat

Bromus/rozsnok/ – füzéres fürt/buga virágzat

A fűfélék egyik jellemző virágzata a  füzéres fürt ill. füzéres összetett fürt /”bugavirágzat”/  lényegében fürtbe (vagy összetett fürtbe) szerveződő füzérek zártabb, vagy lazább, néha termetes méretű rendszere – (pl.: Avena-zab, Bromus-rozsnok, Oryza-rizs, Phragmites-nád stb.).

Fekete nadálytő - boragoid virágzat

Fekete nadálytő – boragoid virágzat

A boragoid virágzat: kettősbogakba szerveződő forgókból vagy kunkorokból áll a – Boraginaceae-érdeslevelűek családban nagyon gyakori. A verticillaszter virágzat – álörvökbe csoportosult  kettősbogak egymás fölé épülő emeletei (un„szagatott álfüzér”) az ajakos virágúak családjában( Lamiaceæ) általános.

 

az ajakosokra/Lamiaceae/ jellemző verticillaszter virágzat

Az ajakosokra/Lamiaceae/ jellemző verticillaszter virágzat

Csak néhány, elsősorban a honi flórában gyakrabban előforduló, virágzat típus bemutatására  szorítkozó  ismertető a teljesség nélkül is a virágzatok szerveződésének szép példáit mutatja.

 

A bejegyzés kategóriája: blog, Botanikai szemléltető
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.