Egy titokzatos mauzóleum a tengerparton

A főváros Algír és Tipáza között  a főút jórészt a tengerparton halad.  A Sahel dombvidéken nem  sokkal az  ókori    romváros  előtt egy kis földhalom   tetején  álló kör alakú építmény, egy sajátos piramis vonja magára a figyelmet.

Lényegében egy   mauzóleum, egy   rejtélyes   sírhalom áll   itt, amely   az általános felfogás szerint az   egykori   Mauretánia  nagy  királya  II.Juba   és  felesége – aki  a  római hadvezér Antonius és szerelme   Kleopátra egyetlen  leány   gyermeke   – II. Cleopátra   Selene végső nyughelye volt.  Az  ókori építmény  teljesen kőből épült szerkezet, kívülről kör alakú, belül egy négyzetes alapú  gúla(piramis). Lényegében egy klasszikus egyiptomi piramis, amelyet hatalmas kőkockákkal raktak meg még a Római  Birodalom virágkorában,Francia  elnevezését:  Tombeau de la Chrétienne   ( „a  keresztény asszony sírja”) valószínű az egyik hamis ajtón található kereszt jel után kapta.  Arab neve Kubr-er-Rumia vagy Kbor er Roumia, ami azt jelenti, a  római nő sírja.

Az  épület  távolból egy   hatalmas megrakott   szénakazalhoz hasonlít  mintegy 80 000 m 3   követ tartalmaz.  Kerülete 185,5m, körben álló   60 masszív ion oszloppal díszítve. Eredeti magassága   40méter volt,  azonban a természet erőinek és a vandalizmusnak hatásai miatt jelenleg   30-32,4m.   A mauzóleum   belső   középpontjában  egy   nagyobb   és  egy  kisebb boltíves  kamra   van, amelyeket  egy   rövid   folyosó  köt össze.  Az emlékmű  teljesen üres, emberi maradványokat, emlékeket,  titkos kamrákat,  labirintusokat a számos szakszerű és ennél is több barbár keresés ellenére sem találtak.

1555-ben az akkori algiri pasa, Salah Rais parancsot adott a mauzóleum elpusztítására.  A munka  megkezdésekor azonban többen váratlanul meghaltak és ezt követően a rombolást leállították. A XVIII. Század végén Baba Mahommed  nagyvezír hiába próbálta elpusztítani az   emlékhelyet  tüzérséggel. Később, amikor a franciák  elfoglalták Algériát  a part mellett álló mauzóleum sokáig  a francia haditengerészet  céllövészeti gyakorlatainak kedvelt célpontja volt. Ennek nyomait ma is  több helyen látjuk a tetőn.

Juba az utolsó numidiai majd később az első mauretaniai király még kisgyermekként került Rómába, miután apja I.Juba a Caesar elleni vereséget követően öngyilkos lett. Juba   már római  nevelést   kapott, római  polgár  lett  és  Rómában  vette   feleségül Antonius és Kleopátra egyetlen leányát Kleopátra Szelénét. Ezt követően a királyi pár visszatért Afrikába.

Jubában és újdonsült feleségében sok volt a közös vonás: mindketten árván nőttek fel, szüleik öngyilkosok lettek, királyi fogolyként katonai parádén mutogatták őket,  római nevelést kaptak. Előkelő származásuk miatt helyzetük politikailag igen kényes volt, így összeházasításuk   a rómaiak   szempontjából is  a lehető legjobb megoldásnak tűnt.  A fiatal pár   Mauretaniába   visszaérve  azt  tapasztalhatta hogy   gyakorlatilag  az  óriási és akkor  még   hallatlanul gazdag  tartomány teljhatalmú urai lettek.   A  hatalom nagy felelősséggel is járt, amellyel mindketten jól sáfárkodtak.

Mauretánia     kereskedelmi   hatalma   ekkor   kiteljesedett ebben  a  térségben,  ez pedig felvirágoztatta  a   tartományt.   Új városok épültek,   a fővárosban   Caesarea-ban grandiózus építkezések kezdődtek, világítótorony, hatalmas könyvtár, új királyi palota   és   templomok épültek.   A keleti-egyiptomi  hatás   pedig   visszaköszönt   a művészeti   alkotásokon, amelyek    a görög-római stílust ötvözték az ó-egyiptomival. Királyi   udvaruk  mágnesként vonzotta a tudósokat szerte a birodalom területéről, s egyfajta kozmopolita központ alakult ki környezetükben.

A korabeli    pénzérméken    II. Juba és  II. Kleopátra Szeléné együtt szerepelnek amely megerősíti   a feltevést, hogy a   királynő   egyenrangú   volt  uralkodó férjével. II.Kleopátra Szeléné   örökölte anyja   és   apja tettrekészségét, és  nem  elégedett meg a  láthatatlan mindig háttérben álló   feleség   szerepével,   hanem  aktívan részt vett a kormányzásban, királyságuk gazdasági, művészeti és politikai életében.

II.Juba számos könyvet írt  a görög és latin történelemről, természettudományról, földrajzról, nyelvtanról, festészetről és színházról. Sajnos munkájának csupán  töredékei maradtak fenn. A  művészetek és tudományok szponzoraként is tisztelték és számos földrajzi expedíciót és biológiai kutatást támogatott. Expedíciót küldött Madeirára és a Kanári szigetekre. Utóbbi szigetcsoport  Jubának köszönheti a nevét, mert a beszámolók szerint a szigeten sok vadkutyát láttak(Canis- a kutya latin neve). Több új gyógynövényt is leírt. Tiszteletére egy pálmafa nemzetséget ma is Jubaea néven ismerünk.

A   királyi   pár   több   mint   két    évtizeden  át   együtt   kormányozta      Mauretaniát,  egészen Kleopátra Szeléné haláláig.   Azonban   65   évvel   az  után,   hogy a provinciát egyesítették,   Mauretania   sorsa    újra   a   feldarabolás     lett:   Claudius   császár   két   részre   osztotta a tartományt.

II.Juba és Kleopátra Szeléné életére pedig a feledés fátyla borult. Két gyermekük született, Kr.e.   10-ben   Ptolemaiosz,   később   pedig   egy  kislány, akit talán Drusillának hívhattak.

A   királyi   pár   mauzóleuma   szerencsésen   átvészelte   az évszázadok   viharait,   és a sírhely   az  érdeklődők   számára  a    mai   napig   megtekinthető.    Algír városától alig ötven   kilométerre   nyugatra    Tipáza   romváros   közelében   az  arra   járó   leróhatja tiszteletét    Kleopátra    egyetlen   lányának   síremléke  előtt,   akinek sokak   szerint az arcvonásai adták a mintát a New Yorki  Szabadságszoborhoz.

 

 

 

 

A bejegyzés kategóriája: A Természet Világa
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.