Harasztok – hapterák/elaterák

A zsurlók osztályában az Equisetum nemzetség fajainak spórái eredetüket és fő funkciójukat tekintve  azonosak  a  növényvilág többi haploid ivartalan szaporító sejtjével, azonban néhány tulajdonságukban jelentősen különböznek nemcsak más  Sphenopsida osztálybeli  növény rokontól, hanem az összes többi haraszttól is.

Fertilis zsurlA zsurlók a külsőre egymáshoz hasonló, de ivarjelleg szempontjából eltérő spóráikat/un homoiospórák/ különálló speciálisan módosult levelek/sporofillumok/ szélein lelógó zsákocskákban/sporangiumokban/ hozzák létre redukciós osztódással. A sporofillumok  a hajtástengely csúcsán elkülönülve magányos sporofillum füzérben/un strobilus/ helyezkednek el.

A gömbölyű spórák kifejlett állapotban etioplasztiszokat és kloroplasztiszokat tartalmaznak, utóbbiak miatt zöldek. Ellenálló, vastag spórafaluk bonyolult felépítésű, három rétegből áll/endo-, mezo- és perispórium/.  A legkülső túlnyomórészt cellulóz sejtfalú  perispórium a fejlődés kezdetén táplálja a szaporító sejteket, majd a spóraérés végén négy szalagszerű sávra, un hapterákra hasad. A szalagok a száradó spórák kiszóródásakor elválnak  a spórafal belső rétegeitől, csak egy közös ponton maradnak a spórafalhoz rögzítve, végeik kanálszerűek felületükön apró, serteszerű képződmények láthatók.  A szárazon kitárt karokhoz hasonlítható nyúlványaikat a hapterákat gyakran elateráknak is nevezik.

Zsurló homospórák kinyílt elaterákkal

Zsurló homospórák kinyílt elaterákkal

Leclerc du Sablon nevezte el a zsurlók spóráin párosával található szalagokat elateráknak. Szintén ő vizsgálta először a szalag sejtjeinek részletes  kémiai összetételét, felépítését, valamint mikroszkópi szerkezetét. Megállapította, hogy a spórák felületére egy adott meghatározott ponton rögzült képződmények elhalt, plazmát nem tartalmazó „üres” sejtekből állnak. Sejtfaluk túlnyomórészt cellulózból épül fel, de a spórához közelebb eső/adaxiális/ belső felületükön a sejtek falai parásodtak, illetve viaszos kutin berakódást tartalmaznak.

Zsurló spóra-1Párás térben az elatera külső részében a cellulóz sejtfalak gyorsan hidratálódnak és megnyúlnak, míg a belső rész a berakódott anyagok miatt nagymérvű vízmegkötésre és kiterjedésre képtelen Az egyenlőtlen megnyúlás következménye a befelé görbülő higroszkópos spirális mozgás.

A cellulózhoz kötött vízmolekulák kiszáradáskor a  páratartalom csökkenésével ismét leszakadnak, eldiffundálnak. Emiatt ellenkező mozgás kezdődik és az elaterák legombolyodnak a spóra testéről.

Az elaterák tehát nedves állapotban  rácsavarodnak a spórákra, míg száraz állapotban kiterülnek és összekapcsoló-röpítő készülékként működnek.

Spórára tekeredett hidratált elaterák

Spórára tekeredett hidratált elaterák

A csúcsi spóratartók kiszáradásakor a tárt karokhoz hasonló spóranyúlvány szalagok  egymással  lazán összekapaszkodnak elősegítik a spóratömeg gyors fellazulását, és felületnövelőként a spórák csoportos utazását biztosítják a szelek szárnyain. Így egyszerre mindig több homoiospóra  terjed „társas utazással”, ami azért fontos, mert a külsőre egyforma homospórákból eltérő ivarszerveket kialakító előtelepek fejlődnek.

A  különnemű spórák elatera szalagjai páratelt térben együtt hidratálódnak, tekerednek és egymáshoz közel pottyannak a nedves környezetbe. Kedvező feltételek esetén egymás szomszédságában indulhatnak fejlődésnek és könnyebben adódik lehetőség a kifejlődő különböző ivarú előtelepek közötti megtermékenyítésre. A különböző nemű spórák együtt maradása a zavartalan nemzedékváltakozás alapfeltétele.

Újabb vizsgálatok kimutatták, hogy a társaiktól elszakadt magányos spórák  fura szalag-pántlika képződményei  nem csak a repülést, hanem a földön való haladást  is biztosítják.  Az elaterák a magányos zsurló spórákon a páratartalomtól függően hidratációjuk és dehidratációjuk révén ugrólábakként is működhetnek. A spórák  az elaterák víztartalom változásait követve sajátos bicegő mozgással képesek helyüket változtatni, vagy váratlan,  merész mozdulattal a levegőbe ugrani és kedvező szélben tovább vitorlázni a következő nedvesebb páraterű élőhelyre.

A bejegyzés kategóriája: Botanikai szemléltető
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.