Alaktan/ virág / – hiányos virágok

 A virág módosult szaporító hajtás, takaró-, porzó-, és termőtája levél eredetű. A teljes virág a tartó kocsány mellett tartalmazza a takarótáj összes elemeit/ csészelevelek, sziromlevelek vagy egyszikűeknél  a lepellevelek/ és az ivarleveleket/porzótáj és termőtáj/ is.  A teljes virágban tehát minden virágelem hiánytalanul megtalálható. Bármelyik alkotóelem  kiesésekor hiányos virágról beszélünk.

Hiányozhat a takarólevelek valamelyike, vagy akár a teljes takarólevél kör. A csupasz virág  virágtakaró nélküli, csak ivarszervet, vagy ivarszerveket tartalmaz/pl fűzfafélék-Salicaceae/). Hiányos vir1Gyakran előfordul valamelyik ivartáj hiánya. Az egyivarú virágokban vagy csak porzók, vagy csak termők fejlődnek. Egyivarú virágokat találunk például a kukoricánál, ahol a porzós virágok a növény csúcsán a címerben, a termős virágok pedig a levelek hónaljában egy  torzsavirágzatban találhatók.Zea torzsa A kukorica egylaki növény, mert egyivarú virágai ugyanazon a növényegyeden vannak. Általánosítva egylaki növény  olyan egyivarú virágú faj, ahol a különbözõ ivarú virágok (a porzós hímivarú és termõs nõivarú) ugyanazon a növényen találhatók /pl. tökfélék/.

 Kétlaki növényeknél az egyivarú virágok külön női- illetve külön hím egyedeken fejlődnek/ pl kender, komló/.Hiányos virA hiányos virágok  gyakran egyivarúak, de léteznek olyanok is, amelyek egyik ivarszervet sem tartalmazzák.  A meddő virágokból mind a porzó, mind pedig a termő hiányzik/ pl. számos fészekvirágzatú nyelves virága, vagy az üstökös gyöngyike virágzatában a  csúcsi virágok/. Hiányos vir2

 

 

 

 

 

 

 

A bejegyzés kategóriája: Botanikai szemléltető
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.