Alaktan/ virág / – a fűfélék virágszerkezete/1

A pázsitfűfélék/Poaceae/ virágai általában kétivarú/hímnős/ erősen egyszerűsödött szélbeporzáshoz alkalmazkodott szaporító/generativ/ szervek. Ritkán magánosak, általában összetett, néhány füzérbe rendezett ülő, vagy igen rövid kocsányú virágból álló tömött füzérkék /spicula/ alkotnak nagyobb egységet: virágzatot. A virágzat lehet összetett fűzéres füzér/kalász/, vagy  lazább szerkezetű fürtös füzér/buga/, ritkán füzéres buga /rövid kocsányú tömött buga/. 

Az egyes virágok közepén az egyetlen termőlevél összenövéséből alakult monokarp termő található, csúcsán a szélbeporzáshoz alkalmazkodott, virágból kinyúló kétágú, gyakran fésűs bibével. A termő alatt erednek a kifejletten hosszú szálú porzók, melyek nagy portokjai  beporzás idején rendszerint kilógnak a virágból. A porzók száma alapesetben három, ritkábban   kétszer három,  illetve néhány fajnál lehet kettő, vagy egy. A porzók alatt található  a két lepelserte /lodicula, amely a három  lepellevél  közül kettő csökevényes maradványából fejlődött. A lodicula a virágzás kezdetén vízfelvétellel megduzzad  és szétfeszíti az addig tömött, zárt virágot, lehetővé téve az ivarlevelek kinyúlását a virágból.  A harmadik lepellevélből fejlődik a virágot  féloldalról takaró belső toklász/palea inferior/.Lodicula 2A virágot lényegében takaró  két toklász egy pikkelylevél páros, amely a lodiculák alatt közvetlenül található és a  már előbb említett belső toklászból valamint a mélyebben rendszerint az ellentétes oldalon eredő külső toklászból /palea exterior/ áll. A belső toklász egy virágtakaró lepellevélből, míg a külső toklász  az erősen egyszerűsödött virág támasztóleveléből származik. Utóbbi gyakran visel szálkát/arista/, amely a támasztólevél gerincének változatos formákat mutató megnyúlt kinövése. . Az így felépülő, általában néhány virágból álló virágzati egységek a füzérkék alján további egy, kettő, vagy néha több pikkelyszerű  módosult virágzati fellevél un pelyvalevél /gluma/ is található, melyek között szintén találhatunk szálkás csúcsban végződőket is.

A bejegyzés kategóriája: Botanikai szemléltető
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.